Dokumenti

Informācija par personas datu apstrādi Jūrmalas Sporta skolā

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Jūrmalas sporta skolas karjēras izglītības plāns

Iepazīšanās ar iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumiem

Iekšējās kārtības noteikumi 2017

Izglītojamo sūdzību iesniegšana un izskatīšana