SPORTA SKOLA


Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas pilsētas Domes dibināta un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Skola apsaimnieko sporta zāli Nometņu ielā 2B, Jūrmalā.

2020./2021. mācību gadā profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās ir 1085 izglītojamie.

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Jūrmalas Sporta skola izmanto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.

Sporta skola savu darbību uzsāka 1953. gadā telpās Viktorija ielā 83, Jūrmalā.  Skola savas pastāvēšanas laikā ir vairakkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet sākot ar 2004. gadu līdz šim brīdim atrodas Nometņu ielā 2 B, kur ir sporta zāle ar aprīkotajām ģērbtuvēm un  medicīnas kabinets. Kopš 2020.gada rudens Sporta skolas administratīvās telpas atrodas Rūpniecības ielā 13, kur ir arī medicīnas kabinets un kabinets fizioterapeitei.

2020.2021.m.g. Sporta skolā ir licencētas un akreditētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • basketbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • burāšana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • daiļslidošana (ar kodu 20V 813 00 1);
 • džudo (ar kodu 20V 813 00 1);
 • handbols (ar kodu 20V 813 00 1);
 • hokejs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • mākslas vingrošana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • peldēšana (ar kodiem 20V 813 01 un 30V 813 00 1);
 • regbijs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • vieglatlētika (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • volejbols (ar kodu 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1).

Skolā īsteno 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē un 11 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē.

Skolā darbojas arī 8 interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no Interešu izglītības mērķdotācijas un no pašvaldības finansējuma. 38 interešu izglītības grupās darbojas 447 izglītojamie.

 • Peldēšana
 • Estētiskā vingrošana
 • Volejbols
 • Regbijs
 • Džudo
 • Sporta ABC
 • Vieglatlētikā

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  programmas ir izstrādājuši skolas pedagogi, tās ir izskatītas metodiskajās komisijās.

Jūrmalas Sporta skola veic sporta metodiski-organizātoriskā centra funkcijas Jūrmalas pilsētā. Sporta skolas metodiķis ir sporta metodiskās apvienības vadītājs. Sporta skola rīko sporta darbinieku tālākizizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.

Jūrmalas Sporta skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un jauniešiem.

Skolā strādā 44 treneri: 34 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 13 treneri ir ar maģistra grādu. Divi treneri ir ar citu augstāko izglītību un „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, viens treneris ar citu izglītību un „C” kategorijas sertifikātu, 7 treneri iegūst sporta augstāko izglītību. 5 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 25 „B” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu, 3 treneri „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātus, 2 treneriem ir tiesības strādāt bez sertifikāta pēc augstskolas beigšanas. Jūrmalas Sporta skolā 6 treneri pilda vecākā trenera pienākumus. Visiem vecākajiem treneriem ir otrā līmeņa augstākā izglītība un sporta speciālista sertifikāts.