SPORTA SKOLA


Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas pilsētas Domes dibināta un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Skola apsaimnieko sporta zāli Nometņu ielā 2B, Jūrmalā.

2020./2021. mācību gadā profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās ir 1085 izglītojamie.

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Jūrmalas Sporta skola izmanto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.

Sporta skola savu darbību uzsāka 1953. gadā telpās Viktorija ielā 83, Jūrmalā. Skola savas pastāvēšanas 62 gados ir vairakkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet sākot ar 2004. gadu līdz šim brīdim atrodas renovētajās telpās Nometņu ielā 2 B. Sporta skolā ir administratīvās telpas, sporta zāle ar aprīkotajām ģērbtuvēm, sertificēts medicīnas kabinets.

Jūrmalas Sporta skola akreditēta  līdz 2021.gada 28. jūlijam.

2016./2017. mācību gadā profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās ir 953 izglītojamie. Sporta skolā ir licencētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • basketbols (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 001);
 • burāšana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • daiļslidošana (ar kodu 20V 813 001);
 • džudo (ar kodu 20V 813 001);
 • futbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • handbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 001);
 • hokejs (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 001);
 • mākslas vingrošana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • peldēšana (ar kodiem 20V 813 01 un 30V 813 00 1);
 • regbijs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • vieglatlētika (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • volejbols (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 001);

Skolā darbojas arī 8 interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no interešu izglītības mērķdotācijas un pašvaldības līdzekļiem., kuras kopumā apmeklē 662 izglītojamie.

 • Futbols
 • Peldēšana
 • Estētiskā vingrošana
 • Volejbols
 • Regbijs
 • Džudo
 • Sporta ABC
 • Vieglatlētikā

Jūrmalas Sporta skola veic sporta metodiski-organizātoriskā centra funkcijas Jūrmalas pilsētā. Sporta skolas metodiķis ir sporta metodiskās apvienības vadītājs. Sporta skola rīko sporta darbinieku tālākizizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.

Jūrmalas Sporta skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un jauniešiem.

Jūrmalas Sporta skolā strādā 54 treneri: 43 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 4 treneri ir ar citu augstāko izglītību un „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 7 treneri iegūst sporta augstāko izglītību. 4 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 29 – „B” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu, 9 treneriem ir tiesības strādāt bez sertifikāta pēc augstskolas beigšanas, 1 treneris ir ar augstāko pedagoģisko izglītību horeogrāfijā pasniedz horeogrāfiju mākslas vingrošanas grupās kā horeogrāfs. Jūrmalas Sporta skolā ir 6 maģistri.