Veidlapas

Kas ir jāņem līdzi uz padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudi?

Jaunākais apliecinājums par COVID-19

Pie pirmreizējas medicīniskās pārbaudes slimnīcā sportista vai sportista vecāka parakstīta veidlapa “Piekrišana padziļinātajai profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai sporta organizācijai ” (turpmāk – piekrišanas lapa).

Piekrišanas veidlapa 

Līdzi jāņem aizpildīta un parakstīta anamnēzes anketas veidlapa.

Anamnēzijas anketas veidlapa