SPORTA VEIDI

Jūrmalas Sporta skola uzņem audzēkņus 2020./2021. m.g.

! Vecākie treneri katrā sporta veidā informēs sīkāk par katru interesējušo vecuma grupu un treneri, kas ar to strādā.

Vairāk informācijas skatīt zem katra sporta veida.

Jūrmalas Sporta skola realizē arī 7 interešu izglītības programmas

Estētiskā vingrošana     

VFS ar vieglatlētikas elementiem

Volejbols

VFS – Sporta ABC

Regbijs

Peldēšana

•Ritmika ar vispārattīstošiem un koriģējošās vingrošanas elementiem

Vairāk informācijas par nodarbību laikiem un vietām un vecuma grupām zemāk esošajā saitē.


JŪRMALAS SPORTA SKOLAS

izglītojamo sportiskie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā:

Jūrmalas Sporta skolas izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās – dažādos pilsētu, novadu, reģionālajos turnīros, Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs un čempionātos, Latvijas Jaunatnes olimpiādēs, Latvijas Kausu izcīņu sacensībās. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvos līdzdalībai Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. Šajā mācību gadā LR izlašu sastāvos un kandidātos tika iekļauti basketbola, burāšanas, vieglatlētikas, peldēšanas, handbola, volejbola, hokeja un mākslas vingrošanas nodaļu audzēkņi.

Vērtējot kopējo statistiku, redzam, ka šajā mācību gadā ir samazinājies sacensību skaits, kurās piedalās skolas audzēkņi. Ja līdz 2020.gada martam skolas audzēkņi piedalījās praktiski visās plānotajās sacensībās, tad no marta vidus, kad valstī tika noteikts ārkārtas stāvoklis Covid-19 pandēmijas dēļ, pilnvērtīgu sporta treniņu un sacensību norise uz 3 mēnešiem valstī tika pārtraukta un daļēji atjaunojās tikai jūnijā. Vairākos komandu sporta veidos valsts jauniešu čempionāti netika pabeigti (basketbols, volejbols, handbols, hokejs). Vēl viens iemesls sacensību skaita samazinājumam bija arī Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina rekonstrukcija. Tās laikā netika rīkotas tradicionālas Jūrmalā notiekošas peldēšanas sacensības (kopumā 5).

Izvērtējot Sporta skolas audzēkņu izcīnīto godalgoto  vietu  skaitu  sacensībās, var secināt, ka šajā periodā izcīnīto godalgu skaits, neskatoties uz sacensību skaita kopējo samazinājumu, ir pat pieaudzis, sevišķi izcīnīto 2.un 3.vietu kopskaits. Jāatzīmē gan, ka objektīvu apstākļu (pārvietošanās ierobežojumi Covid-19 pandēmijas dēļ un starptautisku pasākumu atcelšana) daudz mazāk ir bijuši starptautiski starti, kā arī nozīmīgi valsts mēroga pasākumi.

Vasaras periodā treneri meklēja iespējas līdzdalībai dažādās citu novadu un pilsētu sacensībās (futbols, basketbols, volejbols), tajās piedalījās un izcīnīja daudz godalgas, sevišķi jaunie basketbolisti, startējot 3×3 basketbola un strītbola turnīros U-9 – U-12 vecumu grupās. 

Ievērojamu skaitu godalgu izcīnījuši burāšanas nodaļas audzēkņi. 3 no viņiem ir savu vecuma grupu un jahtu klašu līderi Latvijā un izcīnījuši uzvaras un godalgas praktiski visos startos.

Daudz godalgu izcīnījušas mākslas vingrošanas nodaļas audzēknes startējot gan individuālajās sacensībās, gan grupu vingrojumos.

Liels skaits medaļu arī peldēšanas nodaļas audzēkņiem. Objektivitātes dēļ gan jāpiemin, ka šogad Jūrmalas Sporta skolas organizētajās 2 sacensībās nepiedalījās vieskomandas, jo paši organizējām sacensības viesos – Babītes peldbaseinā. Līdz ar to izcīnīto medaļu skaits mūsu audzēkņiem lielāks nekā ierasts.

Lielākais godalgoto vietu skaits  tiek iegūts individuālajos sporta veidos, kur vienās sacensības var piedalīties lielāks audzēkņu skaits un ir iespēja startēt vairākās disciplīnās.

Jūrmalas Sporta skolas audzēkņu izcīnītās godalgotās  vietas sacensībās 2019./2020.mācību gadā

Individuālie sporta veidi:

Sporta veidsSacensību skaits1.vieta2.vieta3.vieta
Daiļslidošana6742
Džudo11
Burāšana8191112
Vieglatlētika15866
Mākslas vingrošana (individuāli)1191512
Peldēšana13313020
KOPĀ:54756652

Komandu sporta veidi:

Sporta veidsSacensību skaits1.vieta2.vieta3.vieta
Hokejs3111
Volejbols3121
Basketbols2113167
Handbols5312
Futbols16844
Regbijs11
Mākslas vingrošana (komandas)911128
KOPĀ:58373723

Kopā sacensības, kurās Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši godalgotas vietas:       1.vieta – 112 x, 2.vieta – 103 x, 3.vieta – 75 x.

P.s.  Informācija gūta no  treneru iesniegtajām  atskaitēm par audzēkņu labākajiem sasniegumiem 2019./2020.mācību gadā.