Sasniegumi

JŪRMALAS SPORTA SKOLAS

Izglītojamo sportiskie sasniegumi 2020./2021.mācību gadā:

Jūrmalas Sporta skolas izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās – dažādos pilsētu, novadu, reģionālajos turnīros, Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs un čempionātos, Latvijas Kausu izcīņu sacensībās. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvos līdzdalībai Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. Šajā mācību gadā LR izlašu sastāvos un to kandidātos tika iekļauti basketbola, burāšanas, vieglatlētikas, peldēšanas, handbola, volejbola un mākslas vingrošanas nodaļu audzēkņi.

Vērtējot kopējo statistiku, redzam, ka šajā mācību gadā Covid- 19 ierobežojumu dēļ, kuri bija ļoti ilgstošu periodu, ļoti krasi samazinājies sacensību skaits, kurās piedalās un godalgotas vietas izcīna skolas audzēkņi. 2020.gada septembrī un oktobrī skolas audzēkņi aktīvi uzsāka dalību atļautajās sacensībās. No oktobra vidus, kad valstī atkārtoti tika noteikti ļoti stingri ierobežojumi Covid-19 pandēmijas dēļ, pilnvērtīgu sporta treniņu un sacensību norise uz vairāk kā 7 mēnešiem valstī tika pārtraukta un daļēji atjaunojās tikai jūnijā. Praktiski visos sporta skolā esošajos komandu sporta veidos valsts jauniešu čempionāti šajā mācību gadā nenotika (volejbols, basketbols, hokejs). Arī individuālo, sevišķi iekštelpu (mākslas vingrošana, daiļslidošana, peldēšana) un kontakta (džudo) sporta veidu sacensības to sezonalitātes dēļ (to aktīvās sacensību sezonas parasti ir rudens-ziemas-pavasara periodos) notika ļoti ierobežotā skaitā. Praktiski vienīgā sporta veida sacensību norisi no Jūrmalas Sporta skolā esošajiem, kuru ļoti minimāli ietekmēja ierobežojumu periods un ierobežojumi, bija burāšana. 2020.gada rudenī pēc rekonstrukcijas tika sagaidīta arī peldbaseina atvēršana un nodarbību atsākšana savā treniņu bāzē, bet līdz ierobežojumiem paguvām noorganizēt tikai vienas sacensības.

Izvērtējot Sporta skolas audzēkņu izcīnīto godalgoto  vietu  skaitu  sacensībās, var secināt, ka šajā periodā arī  izcīnīto godalgu skaits ir samazinājies, lai gan proporcionāli ne tik krasi, kā sacensību skaits. Jāatzīmē gan, ka objektīvu apstākļu – pārvietošanās ierobežojumi Covid-19 pandēmijas dēļ, starptautisku un nozīmīgu valsts mēroga pasākumu atcelšana, godalgas vairāk izcīnītas mazāka mēroga sacensībās. Arī starti Latvijas izlašu sastāvos to pašu objektīvo apstākļu dēļ ir bijuši mazāk, atsevišķos sporta veidos nav bijuši vispār.

Vislielāko skaitu godalgu skaitu šajā mācību gadā izcīnījuši burāšanas nodaļas audzēkņi. Vairāki  no viņiem ir savu vecuma grupu un jahtu klašu līderi Latvijā un izcīnījuši uzvaras un godalgas praktiski visos startos. Viņi arī pārstāvējuši Latvijas izlasi liela mēroga starptautiskos pasākumos.

Salīdzinoši  liels godalgu  skaits arī peldēšanas nodaļas audzēkņiem. Šogad tās gan vairāk izcīnītas vietēja mēroga sacensībās.

Vasaras periodā treneri meklēja iespējas līdzdalībai dažādās citu novadu un pilsētu sacensībās (basketbols, volejbols, vieglatlētika u.c.), tajās piedalījās un izcīnīja  godalgas.

Lielākais godalgoto vietu skaits, kā ierasts,  tiek iegūts individuālajos sporta veidos, kur vienās sacensības var piedalīties lielāks audzēkņu skaits un ir iespēja startēt vairākās disciplīnās.

Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana:

Jūrmalas Sporta skolā ir izstrādāta un apstiprināta audzināšanas programma 2020. – 2022.gadam, kuras mērķis ir audzināt jaunos sportistus par neatlaidīgiem, godprātīgiem, spējīgiem daudz strādāt izvirzītā mērķa sasniegšanai, būt sava sporta veida entuziastiem, disciplinētiem, atbildīgiem  Latvijas Republikas pilsoņiem.

Šo mērķu sasniegšanai Jūrmalas Sporta skolas darbinieku (administrācija, treneri, atbalsta personāls) kolektīvam ir izdevies izveidot vairākas tradīcijas:

  • svinīgie Sporta skolas izlaiduma pasākumi augustā;
  • Valsts svētku svinēšana – sporta veidu nodaļu audzēkņu piedalīšanās patriotiskajā pasākumā izglītojamajiem “Gaismas ceļš” 18.novembrī;
  • Jūrmalas Sporta skolas gada noslēguma pasākums “Gada balva” decembrī;
  • sporta veidu nodaļu audzēkņu un treneru dalība Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas svētkos maijā;
  • Atvērto durvju dienas pasākums mācību gada sākumā – septembrī.

Savas korekcijas šo pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā gan ieviesusi Covid-19 pandēmija, bet meklējam risinājumus un iespējas tos organizēt arī neierastākos veidos.

Ikdienā audzināšanas darbs pamatā balstās uz treneriem treniņu procesā. Katra sporta veida nodaļās ir arī savas tradīcijas, kuras kopj un lolo treneri. Lai šo procesu pilnveidotu, treneriem tiek piedāvātas iespējas apmeklēt dažādus kursus, pedagoģiskajās sēdēs sporta veidu treneri dalās pieredzē un apmainās ar idejām sava treniņu procesa un audzināšanas darba uzlabošanai.

Jūrmalas Sporta skolas izglītojamie treniņu procesā, sacensību laikā, treniņu nometņu laikā apgūst dažādas ikdienā un turpmākajā dzīvē nepieciešamās iemaņas un prasmes – disciplīnu, sadarbību, līderu prasmes, atbildību, izpalīdzību u.c.

Vairāki Sporta skolas absolventi pēc studiju uzsākšanas vai nobeigšanas atgriežas Sporta skolā jau kā treneri. Daļa absolventu turpina sportistu karjeras, tiecoties sasniegt augstākas sporta virsotnes.

Jūrmalas Sporta skolas audzēkņu izcīnītās godalgotās  vietas sacensībās 2020./2021.mācību gadā

Individuālie sporta veidi:

Komandu sporta veidi:

Kopā sacensības, kurās Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši godalgotas vietas:

1.vieta – 93 x, 2.vieta – 62 x, 3.vieta – 64 x

no tām starptautiskās sacensībās: 

1.vieta – 18 x,  2.vieta – 11 x, 3.vieta – 9 x


Latvijas mēroga sacensībās (pa vecuma grupām):      

1.vieta – 31 x ,   2.vieta – 23 x, 3.vieta  – 25 x,


citās vietēja mēroga sacensībās:                                     

1.vieta – 44 x,  2.vieta – 28 x,  3.vieta –  30 x.


P.s. Informācija gūta no  treneru iesniegtajām  atskaitēm par audzēkņu labākajiem sasniegumiem 2020./2021.mācību gadā.

Jūrmalas Sporta skolas

BASKETBOLA nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Septiņas Jūrmalas Sporta skolas audzēknes iekļautas dažāda vecuma LR izlašu kandidātu un izlašu sastāvos (treneris Andris STEĻMAHS):

            Ance KREICBERGA                          –         U-14 izlase

            Žozefīne Līva SĪPOLIŅA                   –           U-15 izlase

            Anastasija ČERNOVA                        –           U-16 izlase

Paula PĒTERSONE                            –           U-16 izlase

Paula Madara PURMALE                  –           U-16 izlase

            Ieva Elizabete KORZĀNE                  –           U-18 izlase

            Nikola OZOLA                                   –           U-20 izlase un nacionālās izlases kandidāte

2.        Pēc 24 gadu pārtraukuma Jūrmalas komanda atgriežas Latvijas Sieviešu basketbola virslīgā, mājas spēles aizvadot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas zālē. Treneris Andris STEĻMAHS.

3.  Meiteņu U-15 komanda starptautiskā  “Fenikss Kauss” turnīra posmos Sanktpēterburgā (09.2019.) un Gomeļā (01.2020.) izcīna 2. un 3.vietas (treneris Andris STEĻMAHS).

4. U-16 meiteņu komanda LJBL čempionātā izcīna 4.vietu (finālspēles nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ). Treneris Andris STEĻMAHS.

5. Meiteņu U-16 komanda starptautiskajā turnīrā “Animus Youth games” Ankonā, Itālijā (09.2019.) izcīna 2.vietu. Treneris Andris STEĻMAHS.

6. Meiteņu U-11 komanda izcīna uzvaru Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātajā turnīrā basketbolā meitenēm. Treneris Kaspars BOŽE.

7. Zēnu U-11 komanda izcīna uzvaru Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātajā turnīrā basketbolā “Pirtnieka kauss”. Treneris Mārtiņš LIEPA.

8. Zēnu U-11 komanda starptautiskajā Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrā (09.2019.) izcīna 3.vietu. Treneris Mārtiņš LIEPA.

9.Jaunāko vecuma grupu (U-9, U-10, U-11, U-12) līdzdalība un godalgotas vietas Mārupes 3×3, Ķekavas 3×3, Iecavas novada 3×3, Tukuma 3×3, RAGS 3×3 ielu basketbola turnīros vasarā. Treneri  Mārtiņš LIEPA, Kaspars BOŽE.


Jūrmalas Sporta skolas

BURĀŠANAS nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Trīs  Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi iekļauti savu vecuma grupu LR izlašu kandidātu un izlašu sastāvos:

            Jēkabs ČODARS                    –   Optimist  klasē

            Jūlijs KAUGARS                    –   Optimist  klasē

            Alīda Šārona CAUNA            –   Optimist klasē

   Visu sportistu treneri – Ināra AILE un Juris AILIS.

2. Jūlijs KAUGARS izcīna uzvaru Latvijas čempionātā Optimist klasē U16, U12 grupās, kā arī uzvaras Rīgas Kausā Optimist U16,U12 grupās, Ķīšezera kausā Optimist U12 grupā,  Rojas Lielās balvas izcīņā Optimist U12 grupā, Jūrmalas “2stundu regatē” Optimist U16, U12 grupās.

3. Alise RIEKSTIŅA izcīna  2.vietu Latvijas čempionātā Laser 4,7 klasē meitenēm, kā arī uzvaras Rīgas Kausā, Ķīšezera kausā, Jūrmalas “2stundu regatē” Laser 4,7 klasē meitenēm.

4. Elizabete LĪBĶENA  izcīna 2.vietu Latvijas čempionātā Optimist klasē U12 grupā, kā arī izcīna uzvaras Rīgas Kausā, Ķīšezera kausā, Rojas Lielās balvas, Jūrmalas “2stundu regatē” Optimist klasē U12 grupā meitenēm.

5. Jete MEZĪTE izcīna 3.vietu Latvijas čempionātā Laser 4,7 klasē meitenēm, kā arī 2.vietas Rojas Lielās balvas un Jūrmalas “2stundu regates” sacensībās Laser 4,7 klasē meitenēm.

6. Ansis ČODARS izcīna 3.vietu Latvijas čempionātā  Optimist klasē U12 grupā.

7. Otto Vilnis RENESLĀCIS izcīna piecas 1.vietas Latvijas sacensībās (Rīgas Kauss, Engures kauss, Rojas Lielā balva, Ķīšezera kauss, Jūrmalas “2stundu regate”) Optimist klasē  U10 grupā.


Jūrmalas Sporta skolas

DAIĻSLIDOŠANAS nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Nikolajs KRIVOŠEJA izcīna uzvaru Latvijas čempionātā  Intermediate boys grupā,  2.vietu starptautiskās sacensībās “Mini Europa 2020” Varšavā, Polijā  Gold Boys grupā.

2. Žasmina JEFREMENKO  izcīna uzvaru Latvijas čempionātā Advanced Novice girls grupā.

3. Loreta BĒRZARIŅA  izcīna 2.vietu starptautiskās sacensībās “Mini Europa 2020” Varšavā, Polijā   Bronze Girls grupā.

4. Oskars RADIONOVS izcīna 3.vietu Latvijas čempionātā  Basic Novice boys grupā.

5. Ratmirs BEĶIŠBAJEVS izcīna uzvaru “Volvo Open Cup” sacensībās Bacic Novice boys grupā.

6. Ksenija LOTOVINA izcīna uzvaru “Volvu Open Cup” sacensībās  Pre-Chiks B girls grupā/

7. Marta VAGINE un Kristiana ŽURDZDIŅA izcīna uzvaras “Kaunas Ice Christmas Cup” sacensībās Chiks C girls un Chiks Axel girls grupās.

8. Izcīnītas vairākas 2. un 3.vietas “Tallink Hotels Cup”, “Kaunas Ice Christmas Cup”,  “Jelgava Cup” sacensībās.

Visu audzēkņu treneres Gaļina JEFREMENKO un Svetlana ŠARIGINA.


Jūrmalas Sporta skolas

DŽUDO nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Maksims BIŽĀNS izcīna uzvaru Latvijas Republikas meistarsacīkstēs U-16 grupā svara kategorijā – 81 kg, kā arī izcīna uzvaru Jelgavas atklātajā čempionātā “Džudo Olimpiskās cerības 2020”.

2. Ēriks HOMKA  izcīna 3.vietu Jelgavas atklātajā čempionātā “Džudo Olimpiskās cerības 2020” U-14 grupā svara kategorijā – 38 kg.

3. Edgars KURGANS izcīna 3.vietu  Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs džudo U14 grupā svara kategorijā -35 kg, kā arī  3.vietu  XII Starptautiskajā džudo turnīrā “Sigulda 2020”  U-12 grupā svara kategorijā – 32 kg.

Visu sportistu treneris Vladislavs MINGINOVIČS.


Jūrmalas Sporta skolas

FUTBOLA  nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Latvijas Jaunatnes čempionāta U-16 Attīstības grupas A apakšgrupā 3.vieta (čempionāts netika noslēgts Covid-19 pandēmijas dēļ). Treneris Mihails POĻAKOVS.

2. Starptautiskajā “Dobrecova kauss 2020” turnīrā   Liepājā U-10 komanda 32 komandu konkurencē izcīna 1.vietu!  Treneris Jevgēnijs SMIRNOVS.

3. Starptautiskā turnīrā “Baltic Sea Cup 2020” Rojā U-8 komanda izcīna 1.vietu. Treneris Jevgēnijs SMIRNOVS.

4. Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionātā U-11 grupā  3.vieta. Treneris Nikolajs KULMANAKOVS.

5. Zemgales kausā U-9 grupā  1.vieta. Treneris Aleksejs DMITRIJEVS.

6. Zemgales kausā U-11 grupā  1.vieta. Treneris Aleksandrs BRIĻS.

7. Izcīnītas uzvaras un godalgotas vietas vairākos turnīros (“Iecavas kauss”, “Sportland Cup”,  “Busela kauss” pludmales futbolā u.c.).


Jūrmalas Sporta skolas

HANDBOLA  nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Jūrmalas Sporta skolas U-14 komanda Latvijas Jaunatnes čempionāta 2019./2020.gada sezonu noslēdz kā pamatturnīra uzvarētāji. Finālturnīrs netika izspēlēts Covid-19 pandēmijas dēļ.

Komandas sastāvs:

1.Kristaps Baumgarts                         9.Edvards Gulbinskis

2.Mareks Bagajevs                             10.Roberts Pumpurs

3.Reinis Burjāns                                 11.Ralfs Spuris

4.Arza Brunis Butans                         12.Kristaps Štālmanis

5.Haiko Gača Butans                          13.Oskars Trautmanis

6.Pēteris Liepa                                                14.Valters Vīgants

7.Kristaps Līdums                              15.Dāvis Zariņš

8.Markuss Mihailovs                          16.Eduards Zivtiņš

2. Starptautiskā turnīrā “Ludza 2020” U-14 komanda izcīna 3.vietu.

3. Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu Atklātajā turnīrā handbolā U-14 komanda izcīna 1.vietu.

4. Mini handbola festivālā Ogrē U-14 komanda izcīna 1.vietu, bet U-10 komanda – 3.vietu.

Komandu treneris – Māris MEIERS.


Jūrmalas Sporta skolas

HOKEJA nodaļas

audzēkņu augstvērtīgākie sasniegumi 2019./2020.mācību gadā

1. Jūrmalas SS/EVHS U-17 komandas kapteinis Kristofers Jānis KRŪMIŅŠ ir Latvijas U-16 izlases kandidāts.

2. Starptautiskā turnīrā Svetlogorskā (Krievija) Jūrmalas Sporta skolas U-17 komanda izcīna 3.vietu. Treneris Edmunds VASIĻJEVS.

3. Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātajā turnīrā hokejā Jūrmalas Sporta skolas U-13 komanda izcīna 3.vietu. Treneri Zigmārs STRAUSS un Renārs NAMIĶIS.

4. Sacensībās “Ogres mini kauss 2019”  Jūrmalas Sporta skolas U-8 komanda izcīna 1.vietu. Treneri Zigmārs STRAUSS un Renārs NAMIĶIS.