Sporta skola šodien


Jūrmalas Sporta skola

Jūrmalas Sporta skola 2019./20. mācību gadā realizē profesionālās ievirzes programmas, kurās nodarbojas 1024 audzēkņi un interešu izglītības programmas, kurās darbojas 549 izglītojamie. Profesionālās ievirzes programmas ir 12 sporta veidos – basketbolā, burāšanā, daiļslidošanā, džudo, futbolā, handbolā, hokejā, mākslas vingrošanā, peldēšanā, regbijā, vieglatlētikā, volejbolā. Interešu izglītības programmās var nodarboties peldēšanas un peldētapmācības grupās, futbola, regbija, vispārējās fiziskās sagatavotības(VFS) grupās ar vieglatlētikas elementiem, VFS ar mākslas vingrošanas elementiem, VFS – sporta ABC, estētiskajā vingrošanā, ritmikā ar koriģējošās vingrošanas elementiem, volejbolā.

Jūrmalas Sporta skolā strādā 55 kvalificēti sporta treneri, kā piemēram Andis Austrups, kas ir sagatavojis un līdz olimpiādei aizvedis mūsu slaveno vieglatlēti Lauru Ikaunieci. Olimpiādes kandidātu burāšanā Annu Aili ir sagatavojuši treneri Juris un Ināra Aiļi, Latvijas izlases dalībnieci peldēšanā Arinu Baikovu trenē peldēšanas treneri Tatjana un Aleksejs Ļeonovi, vairākus Latvijas  izlases sportistus ir sagatavojis handbola treneris Māris Meiers, ar Latvijas meiteņu izlasi volejbolā strādā arī JSS trenere Aleksandra Misirova. Un noteikti jāpiemin ir Mārtiņš Meiers, kas spēlē Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā basketbolā un parāda ļoti atzīstamu sniegumu. Mārtiņam Meieram basketbola pamatus Jūrmalas Sporta skolā iemācīja trenere Ludmila Butāne.

Sporta skolas darbības pamatmērķī ir minēts, ka skola ir sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāja, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

Jau vārds Sports skaidrojumā (angļu: sport, cēlies no disport — ‘spēle, izklaidēšanās’) nozīmē fiziskas aktivitātes un spēles, kas tiek veiktas, lai tiktu saglabāta un uzlabota cilvēka fiziskā un garīgā veselība. Tāpat ar sportu tiek apzīmēta fizisko treniņu un sacensību sistēma. Sports ir fiziskās kultūras sastāvdaļa, fiziskās audzināšanas līdzeklis un metode.

Kopumā Jūrmalas Sporta skola piedāvā dažnedažādas fizisko aktivitāšu iespējas. Ir nepieciešama tikai gribēšana nākt un darboties! Jauno, nākamo Olimpieti – mēs tevi gaidām!

Sīkāka info www.jss.lv vai pa tālruni 67736379

Jūrmalas Sporta skola.