Jūrmalas sacensības skolu komandām volejbolā.


             No 2019. gada. 20. februāra līdz 9. martam Jūrmalas Sporta skola sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu un sporta skolotāju metodisko apvienību organizēja sacensības skolu komandām volejbolā 7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu zēnu, meiteņu un jauniešu komandām.

Sacensībās pirmajā vietā 7. – 9. klašu grupā zēniem ierindojās Slokas pamatskolas komanda (skolotāja R. Strautiņa), otrajā vietā ierindojās Majoru vidusskolas komanda (skolotājs G. Siliņš), trešajā vietā ierindojās Mežmalas vidusskolas komanda skolotāja (T. Kozlova).

Foto: Slokas pamatskolas komanda.

Sacensībās pirmajā vietā 7. – 9. klašu grupā meitenēm ierindojās Pumpuru vidusskolas komanda (skolotājs M. Meiers), otrajā vietā ierindojās Mežmalas vidusskolas komanda skolotāja (T. Kozlova),  trešajā vietā ierindojās Jūrmalas Alternatīvās skolas komanda (skolotājs E. Zods).

Foto: Pumpuru vidusskolas komanda. 

Pirmajā vietā 10. – 12. klašu grupā jauniešiem ierindojās Mežmalas vidusskolas komanda skolotāja (T. Kozlova), otrajā vietā ierindojās Majoru vidusskolas komanda (skolotājs G. Siliņš), trešajā vietā ierindojās Kauguru vidusskolas komanda (skolotājs V. Antonovs).

Foto: Mežmalas vidusskolas komanda skolotāja Tatjana Kozlova.

Pirmajā vietā 10. – 12. klašu grupā jaunietēm ierindojās Pumpuru vidusskolas komanda (skolotājs M. Meiers), otrajā vietā SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (skolotājs E. Kaļva), trešajā vietā Majoru vidusskolas komanda (skolotājs G. Siliņš).

Foto: Pumpuru vidusskolas komanda  skolotājs Māris Meiers.

Jūrmalas Sporta skola