Jūrmalas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos

Sestdien, 3. jūnijā Jūrmalā, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta hallē, Raiņa ielā 55, tika rīkotas  mākslas vingrošanas sacensības : Jūrmalas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos .
Pilsētas čempionātā piedalījās 130 dalībnieces no Jūrmalas Sporta skolas mākslas vingrošanas nodaļas , viešņas no Ķekavas Novada Sportas skolas, Rīgas ‘Vingrošanas skolas, Tukuma Sporta skolas, Ogres novada sporta centra, Mākslas vingrošanas kluba “Grācija” un Mākslas vingrošanas kluba “Alta”.
Sacensības noritēja draudzīgā, sirsnīgā atmosfērā. Par jaukajiem svētkiem paldies jāsaka visām vingrotājām, kuras piedalījās sacensībās, treneriem, pārstāvjiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domei, Jūrmalas Sporta skolai un Jūrmalas Sporta servisa centram.
Jūrmalas Sporta skolas vingrotāju labākie rezultāti :
1. sporta klase “B” grupā:

1.vieta- Jūrmalas Sporta skolas komanda (Treneres : Z.Stepanova, N.Demčenko) Komandas sastāvā startēja O.Neilande, A.Pažaricka, J.Bondina, V.Rodionova, K.E.Preikša;
2.sporta klase “A” grupā:
1.vieta- Jūrmalas Sporta skolas komanda (Treneres : O.Timofejeva, I.Timofejeva) Komandas sastāvā startēja (K.Melidu, E.Ābola, V.Vjačina, S.Nosireva, S.Arlamoviča, P.Kamanjana, A.Dūmiņa, P.Kamanjana, K.Ivanova)
4.sporta klase “A” grupā:
2.vieta- Jūrmalas Sporta skolas komanda (Trenere : O.Timofejeva, I.Timofejeva) Komandas sastāvā startēja (K.Gazina, V.Boltramoviča, M.Filatova, K.Plijeva, S.Butko)
Junioru sporta klase “A” grupā:
1. vieta- Jūrmalas Sporta skolas komanda (Trenere : O.Timofejeva, I.Timofejeva) Komandas sastāvā startēja (J.Ozola, E.Languša, J.Krečetova, M.M. Smirniha, E.Bekmane)

Jūrmalas Sporta skola