Jūrmalas Sporta skolas izlaidums

Jūrmalas Sporta skolai arī šogad, kā jau ierasts, notika audzēkņu beigšanas apliecību izsniegšana par apgūtu profesionālās ievirzes sporta izglītību burāšanā, volejbolā, futbolā, mākslas vingrošanā un peldēšanā.

Sporta Skolas izlaidums notika svinīgā atmosfērā, atskatoties uz daudzu gadu ieguldīto darbu un sasniegtiem rezultātiem. Sveicēju pulkā bija Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Jaunatnes un Sporta komitejas priekšsēdētāja Irēna Kausiniece, kas savā uzrunā atzinīgi novērtēja jauniešu sasniegumus un treneru ieguldīto darbu, kā arī teica atzinīgus vārdus Sporta skolas administrācijai. Sveikt absolventus bija arī ieradusies Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Dace Kalēja. Un, protams, liels paldies gan no vecākiem, gan no jauniešiem tika teikts viņu treneriem, kas ne tikai iemācījuši katram savu sporta veidu, bet dažbrīd devuši arī lielu dzīves skolu, mācot izdzīvot un pārdzīvot sporta veiksmes un neveiksmes, tikt pāri sakāvēm, zaudējot sacensībās un turpinot tikpat aizrautīgi strādāt pēc izcīnītām godalgām un medaļām. Arī skolas administrācija pateicās treneriem par darbu! Treneri  burāšanā ir Ināra un Juris Aiļi, volejbolā – Aleksandra Tihovska, futbolā – Andis Kronis, mākslas vingrošanā – Zoja Stepanova un Nataļja Demčenko, peldēšanā – Tatjana un Aleksejs Ļeonovi, Ņikita Kudrjašovs un Tatjana Vidricka.