Jūrmalas Sporta skola aicina vecākus uz semināru!

Jūrmalas Izglītības pārvaldeš.g. 10. martā plkst. 9.00 Mežmalas vidusskolā organizē semināru treneriem un vecākiem –  “Audzināšana bērncentrētā sabiedrībā: problēmas, risinājumi un perspektīvas”

  • “Bērncentrēta bērnība diskusiju krustugunīs, bērnības izpratne mūsdienu teorētisko nostādņu   kontekstā – izaicinājumi mūsdienu sabiedrībai”,
  • ”Bērncentrētas audzināšanas saturs un principi – komunikācijas audzināšanas pamats “,
  • ” Cienošas komunikācijas būtība, soļi un  audzināšanas iespējas saistībā ar bērna  hiperaktivitāti.”

Šīs tēmas tiks apgūtas saistībā ar fizisko aktivitāšu specifiku sporta stundās un treneru komunikācijas problemātiku  audzināšanā sporta nodarbībās, kā arī tiks apspriesta tēma  – agrīnā specializācija sportā.

Tā kā  vietu skaits ir ierobežots, lūdzu vecākus pieteikties Jūrmalas Sporta skolā pa tālruni 67736379 līdz 2. martam.

Sporta skolas administrācija.