Peldbaseins


Peldbaseins un trenažieru zāle ir slēgta uz nenoteiktu laiku!

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā


Nr. p. k.

 

 

 

Pakalpojuma nosaukums

 

 

 

Mērvienība

 

 

 

Maksa (EUR) bez PVN

 

 

 

PVN

 

 

(EUR)

Maksa (EUR) ar PVN

 

 

 

I Apmeklējums        
  lielais baseins 45 min.        
1.1.1. Pieaugušie 1 persona 2.89 0.61 3.50
1.1.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* *** 1 persona 1.45 0.30 1.75
1.2. mazais baseins 45 min.        
1.2.1. Pieaugušie 1 persona 2.89 0.61 3.50
1.2.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* *** 1 persona 1.45 0.30 1.75
1.3. trenažieru zāle 60 min.        
1.3.1. Pieaugušie 1 persona 1.98 0.42 2.40
1.3.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* *** 1 persona 0.99 0.21 1.20
1.4. vingrošanas zāle 60 min.        
1.4.1. Pieaugušie 1 persona 2.81 0.59 3.40
1.4.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* *** 1 persona 1.41 0.29 1.70
II

 

 

 

Noma

 

 

 

       
2.1. lielā baseina noma 60 min. 35.45 7.45 42.90
2.2. lielā baseina viena celiņa noma 60 min. 15.53 3.27 18.80
2.3. vingrošanas zāles noma 60 min. 13.88 2.92 16.80
2.4. mazā baseina noma 60 min. 14.63 3.07 17.70
III Abonements 10 apmeklējumiem**        
3.1. lielais baseins        
3.1.1. Pieaugušie 1 persona /45 min 22.39 4.71 27.10
3.1.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* *** 1 persona /45 min. 11.24 2.36 13.60
3.2. trenažieru zāle        
3.2.1. Pieaugušie 1 persona /60 min. 15.29 3.21 18.50
3.2.2. skolēni*, pensionāri*, invalīdi* 1 persona /60 min. 7.69 1.61 9.30
IV Sporta inventāra preces Cenu intervāls EUR  
  0 – 99 0.01
  1.00 – 2.99 0.30
  3.00 – 4.99 0.72
  5.00 – 1.08
V Sporta zāles (Nometņu ielā 2b) noma 60 min. 14.62 3.08 17.70
     
  *) uzrādot apliecinošu dokumentu

 

 

 

  **) abonementa derīguma laiks – divi mēneši

 

 

 

    ***) skolēni, pensionāri, invalīdi atlaide 50%